Blog posts

Opowieści z pociągu / Tales from the train

Opowieści z pociągu / Tales from the train

Włochy, włoskość, podróże

Podróż pociągiem z Ankony na północ Włoch dostarcza wielu niespodzianek. Morze jest przez dłuższy czas niewiarygodnie blisko i jedyne co się zmienia to towarzyszący mu krajobraz. / Travelling north by train from Ancona Station may surprise a lot. The seaside remains incredibly close for quite a long time and the only thing that changes is its neighbourhood. 

Jadąc wzdłuż Wybrzeża Adriatyckiego w okolicach Ankony /
Travelling along the Adriatic Coast, nearby Ancona

Rozległe dzikie plaże kontrastują tu z chwilami przemysłowym krajobrazem. W małych portach zacumowane ciasno łódki wyczekują na początek letniego sezonu. Ktoś spaceruje brzegiem morza, mijając opustoszałe w tym okresie place zabaw. Tylko krótkie chwile na każde kolejne ujęcie, bo pociąg jedzie tu dosyć szybko. / Wide wild seaside contrasts with occasionaly industrial landscape. The boats docked in small harbours wait for the coming summer season. Somebody is walking slowly along the beach, passing by deserted in these months playgrounds. Just couple of seconds for every single shot, as the train goes fast here.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *